1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk – Lietošanas noteikumi, nosaka tīmekļa lapas www.pophouse.lv, turpmāk – pophouse.lv, lietošanas un preču iegādes kārtību.

1.2. SIA “SNACKS AND MORE”, reģistrācijas Nr. 40103967235, adrese: Kārļa Ulmaņa gatve 2, Rīga, LV-1004, nodrošina Pophouse.lv pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar Lietošanas noteikumiem.

1.3. Lietotājs ir rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona, kas iepērkas pophouse.lv vai izmanto citus pophouse.lv pakalpojumus. Nepilngadīgas fiziskās personas no 14 līdz 18 gadiem pophouse.lv pakalpojumus izmanto vienīgi ar vecāka vai aizbildņa atļauju, izņemot gadījumus, kad to rīcībā ir pašu ieņēmumi.

1.4. Ja Lietotājs iegādājas Pophouse.lv piedāvātās preces, Lietošanas noteikumi tiek uzskatīti par juridiski saistošu dokumentu, kurā noteiktas pušu tiesības un pienākumi, saistībā ar preču iegādi, samaksu par tām, kā arī preču piegādes un atgriešanas nosacījumi.

1.5. Ja Lietotājs vēlas iegādāties preces pophouse.lv, Lietotājam pirms preču iegādes ir pienākums iepazīties ar Lietošanas noteikumiem un pirms darījuma pabeigšanas apstiprināt šo iepazīšanos. Tādējādi, ja Lietotājs ir iegādājies preci pophouse.lv, ir uzskatāms, ka Lietotājs ir iepazinies ar Lietošanas noteikumiem un tiem piekrīt.

1.6. Ja Lietotājs mēģina jebkādā veidā kaitēt pophouse.lv darbībai, stabilitātei, drošībai, vai citādi neievēro šos Lietošanas noteikumus, SIA Snacks and More ir tiesības ierobežot Lietotāja piekļuvi interneta veikalam pophouse.lv.

1.7. SIA Snacks and More patur tiesības jebkurā brīdī vienpusēji grozīt un papildināt Lietošanas noteikumus. Lietotājam iepērkoties pophouse.lv, tiek piemēroti Lietošanas noteikumi redakcijā, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Lietotājam ir jāiepazīstas ar Lietošanas noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.

1.8. SIA Snacks and More patur tiesības mainīt preču cenu, vai arī noteikt precēm speciālo cenu. Preces Lietotājam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preču pasūtījuma veikšanas brīdī.

2. Personas datu aizsardzība

2.1. Veicot pirkumu pophouse.lv, Lietotājam ir obligāti jāievada savs vārds, uzvārds, preces piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasts, jo šie dati SIA Snacks and More nepieciešami preču pirkuma līguma noslēgšanai ar Lietotāju un lai varētu nodrošināt saziņu ar Lietotāju, kā arī preču piegādi Lietotājam.

2.2. Lietotājs ir pastāvīgi pilnībā atbildīgs par norādīto datu pareizību, kā arī par sniegto datu pareizību, veicot pirkumu pophouse.lv. Ja Lietotājs veicot pirkumu, norādījis neprecīzus vai nepareizus datus, vai vēlāk personas datu izmaiņu gadījumā nav tos aktualizējis pophouse.lv vietnē, SIA Snacks and More nav atbildīgs par datu nepareizību un no tā izrietošajām sekām un ir tiesīgs pieprasīt no Lietotāja tiešo zaudējumu kompensāciju.

2.3. Lietotājs piekrītot šiem Lietošanas noteikumiem un Privātuma politikai, piekrīt, ka uz norādīto e-pastu tiks nosūtīti paziņojumi, kas nepieciešami pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai.

2.4. SIA Snacks and More garantē, ka Lietotāja dati tiks izmantoti tikai preču iegādes un tiešā mārketinga nolūkos.

2.5. SIA Snacks and More apņemas nodrošināt Lietotāja sniegto personas datu konfidencialitāti un aizsardzību, un apņemas neizpaust Lietotāja personas datus trešajām personām, izņemot SIA Snacks and More partneriem, kas nodrošina preču piegādi Lietotājam, vai sniedz citus ar pasūtījumu izpildi saistītos pakalpojumus, kā arī valsts institūcijām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un ja tam ir likumīgs pamats.

2.6. Preces piegādes brīdī preces saņēmējam var tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai noskaidrotu personas identitāti.

3. Pirkuma – pārdošanas līguma noslēgšana

3.1. Viena pirkuma vietnē pophouse.lv minimālā pirkuma summa ir 10 EUR. Lietotājs var iegādāties preces vietnē pophouse.lv neierobežotu reižu skaitu.

3.2. Preces pirkuma līgums starp SIA Snacks and More un Lietotāju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Lietotājs, izvēloties preci(-es), ir izveidojis iepirkumu grozu un noklikšķinājis uz “veikt pasūtījumu”. Lietotājam ir pienākums Lietošanas noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos samaksāt par precēm.

3.3. Pirkuma līgumi tiek reģistrēti un glabāti pophouselv datu bāzē.

3.4. SIA Snacks and More piekrīt piegādāt Lietotāja pasūtītās un apmaksātās preces uz Lietotāja pasūtījumā norādīto adresi, pamatojoties uz nosacījumiem, kas noteikti Lietošanas noteikumu 5. punktā.

3.5. Ārkārtas situācijā, kad neparedzētu apstākļu dēļ SIA Snacks and More nevar nodrošināt interneta veikalā pophouse.lv iegādātās preces piegādi, SIA Snacks and More apņemas piedāvāt līdzīgu produktu. Ja Lietotājs nepiekrīt, SIA Snacks and More atmaksā Lietotājam par nepieejamo preci samaksāto naudu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no brīža, kad Lietotājs atsakās no līdzīga produkta.

4. Preču cenas un samaksas kārtība

4.1. Preču cenas interneta veikalā pophouse.lv norādītas euro, PVN ir iekļauts cenā.

4.2. Lietotājs maksā par precēm, šādos veidos:

4.2.1. izmantojot internetbankas “bank-link” pakalpojumus (pasūtot preci);

4.2.2. ar bankas pārskaitījumu (pasūtot preci);

4.2.3. skaidrā naudā (preces saņemšanas brīdī – tikai ražotnē Kārļa Ulmaņa gatve 2, Rīga)

4.3. Ja ir izveidojusies pārmaksa par precēm, SIA Snacks and More to atmaksā Lietotājam ar pārskaitījumu uz bankas kontu, no kura Lietotājs veica samaksu par precēm. Ja pārmaksa izveidojusies, izmantojot citu maksāšanas veidu, Lietotājam ir jāiesniedz SIA Snacks and More rakstveida iesniegums, norādot bankas konta numuru, uz kuru SIA Snacks and More jāpārskaita Lietotājam pārmaksātā naudas summa.

5. Preču piegāde

5.1. Lietotājs, izvēloties piegādes veidu, apņemas norādīt precīzu piegādes adresi.

5.2. Preces Lietotājam var piegādāt SIA Snacks and More vai viņa pilnvarots pārstāvis.

5.3. Lietotājs apņemas savas pasūtītās preces pieņemt no kurjera.

5.4. Ekspress piegāde Rīgā ir 7,01EUR (septiņi euro un 01 cents).

5.5. Piegādes maksa visā Latvijā ar Venipak kurjeru, Omniva pakomātu, DPD pakomātu ir 4,99 EUR (četri euro un 99 centi). Ja Lietotāja pasūtījuma summa ir vairāk par 50 EUR (piecdesmit euro), tad preču piegāde ar Venipak kurjeru Lietotājam Latvijas teritorijā ir bezmaksas. SIA Snacks and More patur tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem mainīt minimālās pasūtījuma summas apmēru, sākot no kuras piegāde ir bezmaksas.

5.6. SIA Snacks and More darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu to, ka pasūtītās preces tiktu piegādātas pēc iespējas ātrāk. Pasūtījumus pophouse.lv var noformēt 24 stundas dienā, 7 dienas nedēļa. Aptuvenais piegādes laiks Rīgā ar ekspress piegādi ir 2 stundas līdz 1 darba diena pēc pasūtījuma apmaksas saņemšanas un apstrādes; ar Venipak kurjeru un Omnivas pakomātos 1-5 darba dienu laikā pēc apmaksas saņemšanas. Pasūtījumi tiek apstrādāti darba dienās no plkst. 09:00 līdz 16:00. Aptuvenais piegādes laiks ārpus Rīgas, Latvijas teritorijā ir 1-5 darba dienas pēc pasūtījuma apstrādes un apmaksas saņemšanas mūsu bankas (Luminor banka) kontā.

5.7. Ja Lietotāja norādītajā piegādes adresē Lietotājs nav sastopams, SIA Snacks and More ir tiesības preces nodot jebkurai citai norādītajā adresē piegādes brīdī sastopamajai pilngadīgajai personai, bet Lietotājam nav tiesību izteikt SIA Snacks and More jebkādas pretenzijas par preču piegādi neatbilstošai personai.

5.8. Ja preču piegāde Lietotājam nav iespējama Lietotāja vainas vai no Lietotāja atkarīgu apstākļu dēļ (Lietotājs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Lietotājs nav sastopams, norādītajai adresei nevar piekļūt u. c.),:

5.8.1. Preces netiek sūtītas atkārtoti un pasūtījums tiek atcelts. Šādā gadījumā SIA Snacks and More atmaksā Lietotājam atpakaļ naudu tikai par preci, bet piegādes maksa netiek atmaksāta;

5.8.2. Preces tiek sūtītas atkārtoti un pasūtījums netiek atcelts. Šajā gadījumā Klients apmaksā vēlreiz piegādes maksu (tiek sagatavots un nosūtīts jauns rēķins par piegādi).

5.9. Pēc preču saņemšanas Lietotājs vai viņa pārstāvis pārbauda preču atbilstību pasūtījumam un preču piegādātāja norādītajā veidā un vietā parakstās par preču saņemšanu. Parakstoties par preču saņemšanu, Lietotājs vai viņa pārstāvis apliecina, ka preces tam ir nodotas labā un preču pirkuma līgumam atbilstošā stāvoklī. Visos gadījumos, kad kurjers Lietotājam piegādā preci, kuras iepakojums ir saburzīts, slapjš vai citādi bojāts no ārpuses, Lietotājam sūtījuma saņemšanas apstiprinājumā jānorāda (jāuzraksta komentārs), vai jāuzraksta atsevišķs akts par šādiem defektiem. Lietotājam tas jādara kurjera klātbūtnē. SIA Snacks and More neatbild par tādam preču nepilnībām, kas bija acīmredzamas piegādes brīdī, bet netika norādītas preču piegādes apstiprinājumā. Preču piegādes pavaddokumentu Sia Snacks and More pievieno pie preču sūtījuma vai arī nosūta to elektroniski uz Lietotāja norādīto e-pastu pēc apstiprinājuma saņemšanu par preču piegādi Lietotājam.

6. Preču kvalitāte

6.1. Visu pophouse.lv pārdodamo preču īpašības ir norādītas preces aprakstā pie katras preces. SIA Snacks and More nodrošina pophouse.lv veikalā pārdodamo preču galveno īpašību (pārtikas produktu atbilstību visos Latvijas republikas noteiktajos likumos, regulās un aktos.) atbilstību faktiskajām preču īpašībām un līguma noteikumiem. Kritēriji preces atbilstībai līguma noteikumiem norādīti Patērētāju tiesību aizsardzības likumā.

6.2. Ja pēc preces saņemšanas Lietotājs (6.sadaļas izpratnē patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē – fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību) konstatē, ka prece neatbilst līguma noteikumiem, tad Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktajā kārtībā Lietotājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu SIA Snacks and More par preces neatbilstību līguma noteikumiem. Prasījuma pieteikumu Lietotājs iesniedz SIA Snacks and More divu dienu laikā no dienas, kad atklājis preces neatbilstību līguma noteikumiem, bet ne vēlāk kā 5 dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas.

6.3. Līguma noteikumiem neatbilstošas preces gadījumā Lietotājs ir tiesīgs lūgt, lai SIA Snacks and More veic vienu no šādām darbībām:

1) novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem;

2) apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;

3) attiecīgi samazina preces cenu;

4) atceļ līgumu un atmaksā patērētājam par preci samaksāto naudas summu.

6.4. Vispirms Lietotājs ir tiesīgs lūgt SIA Snacks and More bez atlīdzības novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmainīt pret līguma noteikumiem atbilstošu preci, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi (nesamērīgi, ja tas rada SIA Snacks and More izmaksas, kas nav samērīgas ar citu 6.3.punktā norādīto alternatīvo līdzekli, ņemot vērā preces vērtību bez neatbilstības, neatbilstības nozīmību un to, vai alternatīvā līdzekļa izmantošana nerada patērētājam būtiskas neērtības).

6.5. Ja nav iespējams novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmainīt pret līguma noteikumiem atbilstošu preci, tad Lietotājs ir tiesīgs lūgt, lai SIA Snacks and More attiecīgi samazina preces cenu vai atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu. Samazinot cenu vai atceļot līgumu un atmaksājot naudas summu, SIA Snacks and More var ņemt vērā preces nolietojumu vai labumu, ko Lietotājs guvis, lietojot preci, un par ko līgumslēdzējas puses ir vienojušās.

6.6. Maznozīmīgas preces neatbilstības līguma noteikumiem gadījumā un tādas, kas nevar būtiski ietekmēt Lietotāja iespējas preci izmantot, Lietotājs nevar prasīt, lai SIA Snacks and More atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu. 6.7. Iebildumus un lūgumus par preces neatbilstību līguma noteikumiem Lietotājs var izteikt SIA Snacks and More gan mutvārdos, gan rakstveidā, nosūtot iesniegumu SIA Snacks and More uz adresi Kārļa Ulmaņa gatve 2, Rīga, LV-1004. Pēc iebildumu izvērtēšanas SIA Snacks and More sniedz Lietotājam atbildi.

7. Atteikuma tiesības un preču atgriešana

7.1. Preces, kurām ir noteikts derīguma termiņš, tiek piegādātas tā, lai Pircējam būtu iespēja izmantot šīs preces līdz derīguma termiņa beigām;

7.2. Pieteikums par līguma nosacījumiem neatbilstošas preces atgriešanu piesakāms Ministru kabineta noteikumu Nr.631 “Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” noteiktā kārtībā.

7.3. Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no pirkuma līguma 14 kalendāro dienu laikā pēc attiecīgo preču piegādes. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

a) preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;

b) tiek piegādātas pārtikas preces vai citas tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā paredzētas preces;

c) preces pēc piegādes tikušas sabojātas;

d) citos likumā paredzētajos gadījumos;

7.4. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējs piesaka preču atgriešanas pieteikumu rakstot uz info@pophouse.lv vai sales@pophouse.lv iesniegumu par preču atgriešanu. Pārdevējs pārbauda pieteikumā norādītos apstākļus 10 (desmit) dienu laikā, kad caur e-pastu info@pophouse.lv vai sales@pophouse.lv pieteikts preču atgriešanas pieteikums, un nepieciešamības gadījumā sazinās ar Pircēju gadījumā, ja pieteikums nav pamatots;

7.5. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Pircējs 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas nogādā preci Pārdevējam uz ražotnes adresi Kārļa Ulmaņa gatve 2, Rīga, LV-1004

7.6. Preču cenu, ko Pircējs, izmantojot atteikuma tiesības, ir atgriezis atpakaļ Pārdevējam šajā Līgumā noteiktā kārtībā, Pārdevējs atgriež Pircējam, 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc preces saņemšanas.

7.7. Ja Pircējs atgriež preces Pārdevējam, izmantojot atteikuma tiesības, piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.

7.8. Preču atgriešanas izdevumus, izņemot ja tiek atgrieztas Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces, sedz Pircējs;

7.9. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, un preces piegādes dokumentu, kā arī lietošanas instrukcijas un citus preces piederumus. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Pircēja par preci samaksāto naudu.

8. Informācijas apmaiņa

8.1. SIA Snacks and More sazinās ar Lietotāju, izmantojot e-pastu, pasta adresi vai tālruņa numuru. Lietotājs var izmantot jebkādus saziņas veidus, kas ir uzskaitīti pophouse.lv sadaļā – Kontakti.

9. Atbildība

9.1. SIA Snacks and More ir atbrīvots no jebkādas atbildības visos gadījumos, kad zaudējumi rodas sakarā ar to, ka Lietotājs rīkojas pretēji Lietošanas noteikumos norādītajai pophouse.lv lietošanas kārtībai.

9.2. Rodoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.

9.3. Pophouse.lv nav atbildīgs par pophouse.lv veikala attēlos redzamo preču nebūtisko īpašību (faktiskais izmērs, formas vai toņa nianses u.tml.) neatbilstību faktiskajām preču īpašībām Lietotāja izmantotās ierīces ekrāna parametru, apgaismojuma vai jebkādu citu līdzīgu ārēju apstākļu dēļ.

9.4. SIA Snacks and More nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus SIA Snacks and More saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā SIA Snacks and More centīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

10. Citi noteikumi

10.1. Attiecības starp Lietotāju un SIA Snacks and More regulē Lietošanas noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.

10.2. Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Lietotājs telefoniski vai izmantojot e-pastu sazinās ar SIA Snacks and More. Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas risina pārrunu ceļā. Lietotājam, kurš ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), ir iespēja īstenot un aizsargāt savas patērētāja likumīgās tiesības Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un ar to saistītajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktos noteikto kārtībā.